Değerleme Yöntemlerini Ezberlemeniz İçin Kolaylık

Cevapla
sandow34
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 134
Kayıt: 07 Kas 2009, 19:45
Konum: İstanbul
İletişim:

04 Oca 2010, 09:53

Malumunuz 8 tane olan iktisadi kıymet değerleme yöntemleri bitirme ve başlatma sınavlarında karşımıza bol bol çıkıyor. Daha önceden 2 kez değerleme yöntemlerini sayınız şeklinde bitirme sınavında çıktığı görüldü ve çoğu kişi maalesef tamamını yazamadı. Ezberlemenin ise çok kolay bir yöntemi var.TBMMVERi

Bunu ezberlemeniz çok da zor olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. TBMMVERi kelimeciği akılda kalır bir kelime olarak görünüyor. Ne demekmiş şimdi ona bakıyoruz:

Tasarruf Değeri
Borsa Rayiç Değeri
Mukayyet Değer
Maliyet Bedeli
Vergi Değeri
Emsal Bedel
Rayiç Bedel
İtibari Değer

TBMM veri şeklinde her gün tekrarlarsanız ve tanımını bilmediğiniz değerleme yöntemi için notlarınızı açıp tanımını ezberlerseniz bu konudan kesinlikle her sınavda çıkacak olan bir soru garantiniz olur. Bazen hem muhasebede hem vergi hukukunda çıkıyor. Tek sınavda 3 sorunun bu konudan çıktığı staj başlatma sınavları olmuştur.


1- Maliyet Bedeli: Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin bilimum giderlerin toplamını ifade eder. VUK'na göre maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:
- Gayrimenkuller
- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı
- Tesisat ve makineler
- Gemiler ve diğer taşıtlar
- Gayrimaddi haklar
- Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya
- Emtia
- Zirai mahsuller ve hayvanlar

2- Borsa Rayici: Borsa rayici, gerek menku kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini ifade eder. Fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkillidir. Borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetler:

- Hisse senetleri dışında kalan menkul kıymetler ( Malumunuz hisse senetleri alış bedelleriyle değerlenir)
- Yabancı paralar
- Yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar

3- Tasarruf Değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Tasarruf değeri, diğer değerleme ölçütlerinden farklı olarak subjektif bir değerleme ölçüsüdür. Tasarruf değeri, vergi hukukunda sadece şüpheli hale gelmiş alacakların değerlemesinde, yani şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında uygulanabilmektedir. Nitekim VUK'un 323 üncü maddesine göre şüpheli alacaklar için karşılık, değerleme gününün tasarruf değerine göre ayrılır.

4- Mukayyet Değer: Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Mukayyet değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler:

- Alacaklar
- Kuruluş ve örgütlenme giderleri
- Peştamallıklar
- Aktif geçici hesap kıymetleri
- Borçlar
- Pasif geçici hesap kıymetleri
- Karşılıklar

5 - İtibari(Nominal) Değer: İtibari değer, iktisadi kıymetin üzerinde yazılı olan değeridir. Türk Lirası cinsinden kasa mevcudu itibari değerle değerlenir. Senetler ve bonolar için de kullanılır. Bir senetin üzerinde yazılı

6- Rayiç Bedel: Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Bu değerin tespitinde sadece işletme sahibinin satış esnasında iktisadi kıymet için isteyeceği tutarın değil, piyasada alıcı olan kişilerin de vereceği göz önünde bulundurulması gerekir. VUK mükerrer 290 ıncı maddesine göre, finansal kiralama işlemlerinde kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedel dikkate alınır.

7 - Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline göre sahip olacağı değerdir. VUK' un 267'inci maddesine göre emsal bedelin üç ayrı tespit usulü bulunmaktadır. Emsal bedel tespiti öncelikle birinci sıraya "Ortalama fiyat esasına" göre yapılacaktır. Bu esasa göre emsal bedel tespit edilemez ise ikinci sıradaki "Maliyet bedeli esasına" geçilecektir. İkinci sıraya göre de emsal bedel tespit edilemezse, emsal bedel üçüncü sıradaki "Takdir esasına" göre belirlenecektir.

8- Vergi Değeri: Vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir.
Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Gibi Değerlenecek iktisadi Kıymetler: VUK 269 a göre iktisadi işletmelere dahil gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Söz konusu madde hükmüne göre aşağıdaki iktisadi kıymetler de gayrimenkuller gibi (yani maliyet bedeli ile) değerlenir:

1- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatları
2- Tesisat ve makineler
3- Gemiler ve diğer taşıtlar
4- Gayrimaddi haklar

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar: Gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma bedelinden başka aşağıda yazılı giderler de girer:

1- Makine ve tesisatta gömrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri
2- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tevsiyesinden mütevellit giderler.

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve özel tüketim vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbest bırakılmışlardır.

Not: Konusu taşımacılık, araç satışı, kiralaması vs konular olmayan işletmelerde binek oto alınması halinde söz konusu otonun KDV si de varlığın maliyet bedeline eklenir. Yani 391 den mahsup edilmez.
En son sandow34 tarafından 05 Oca 2010, 13:24 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

merve85
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 172
Kayıt: 13 Kas 2009, 09:44

04 Oca 2010, 10:01

Bunları ezberlemek değil de, bunların açıklamalarını yani; hangi varlıklarda hangi değerlemelerin yapıldığını öğrenmek daha zor bana göre. :(

dressa
Altın Üye
Altın Üye
Mesajlar: 647
Kayıt: 01 Haz 2009, 13:05
Konum: İZMİR

04 Oca 2010, 10:06

[quote="merve85"]
Bunları ezberlemek değil de, bunların açıklamalarını yani; hangi varlıklarda hangi değerlemelerin yapıldığını öğrenmek daha zor bana göre. :(
[/quote]

http://forumstajer.com/200/*********-banko-sinavda-soru-degerleme-olculeri-*********/
hepsi bundan ibaret ;)

merve85
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 172
Kayıt: 13 Kas 2009, 09:44

04 Oca 2010, 10:10

[quote="dressa"]
[quote="merve85"]
Bunları ezberlemek değil de, bunların açıklamalarını yani; hangi varlıklarda hangi değerlemelerin yapıldığını öğrenmek daha zor bana göre. :(
[/quote]

http://forumstajer.com/200/*********-banko-sinavda-soru-degerleme-olculeri-*********/
hepsi bundan ibaret ;)
[/quote]

Bunları not aldım, okudum ettim ama sorsan şimdi aklımda yok.

sandow34
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 134
Kayıt: 07 Kas 2009, 19:45
Konum: İstanbul
İletişim:

05 Oca 2010, 12:55

Bunları not aldım, okudum ettim ama sorsan şimdi aklımda yok.
Bunlar bizim için altın değerinde bilgiler Merve, yarın SMMM olduğumuzda da bunları iş hayatında kullanacağız. Severek ve merak ederek tekrardan okursak daha iyi aklımızda kalır.

Değerleme ölçüleri kendi Vergi Hukukundan soru olarak karşımıza çıkabiliyor, Finansal Muhasebeden soru olarak karşımıza çıkabiliyor. TMS ndan soru olarak karşımıza çıkabiliyor ve dolaylı olarak finansal muhasebedeki yevmiye sorularının içinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani bunlardan kaçınmamız imkansız. Mecburen hepsini bilmek zorundayız.

Bu arada ilk mesajıma tüm değerleme ölçülerinin açıklamalarını ve hangi kalemlerin nelerle değerlendiğini yazdım.
En son sandow34 tarafından 05 Oca 2010, 13:32 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

zeynepsude
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 170
Kayıt: 26 Tem 2010, 10:21

24 Oca 2011, 11:45

[quote="sandow34"]
Malumunuz 8 tane olan iktisadi kıymet değerleme yöntemleri bitirme ve başlatma sınavlarında karşımıza bol bol çıkıyor. Daha önceden 2 kez değerleme yöntemlerini sayınız şeklinde bitirme sınavında çıktığı görüldü ve çoğu kişi maalesef tamamını yazamadı. Ezberlemenin ise çok kolay bir yöntemi var.TBMMVERi

Bunu ezberlemeniz çok da zor olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. TBMMVERi kelimeciği akılda kalır bir kelime olarak görünüyor. Ne demekmiş şimdi ona bakıyoruz:

Tasarruf Değeri
Borsa Rayiç Değeri
Mukayyet Değer
Maliyet Bedeli
Vergi Değeri
Emsal Bedel
Rayiç Bedelİtibari Değer

TBMM veri şeklinde her gün tekrarlarsanız ve tanımını bilmediğiniz değerleme yöntemi için notlarınızı açıp tanımını ezberlerseniz bu konudan kesinlikle her sınavda çıkacak olan bir soru garantiniz olur. Bazen hem muhasebede hem vergi hukukunda çıkıyor. Tek sınavda 3 sorunun bu konudan çıktığı staj başlatma sınavları olmuştur.


1- Maliyet Bedeli: Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin bilimum giderlerin toplamını ifade eder. VUK'na göre maliyet bedeli ile değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır:
- Gayrimenkuller
- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı
- Tesisat ve makineler
- Gemiler ve diğer taşıtlar
- Gayrimaddi haklar
- Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş eşya
- Emtia
- Zirai mahsuller ve hayvanlar

2- Borsa Rayici: Borsa rayici, gerek menku kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son işlem gününde borsadaki işlemlerin ortalama değerlerini ifade eder. Fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkillidir. Borsa rayici ile değerlenecek iktisadi kıymetler:

- Hisse senetleri dışında kalan menkul kıymetler ( Malumunuz hisse senetleri alış bedelleriyle değerlenir)
- Yabancı paralar
- Yabancı para cinsinden senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar

3- Tasarruf Değeri: Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Tasarruf değeri, diğer değerleme ölçütlerinden farklı olarak subjektif bir değerleme ölçüsüdür. Tasarruf değeri, vergi hukukunda sadece şüpheli hale gelmiş alacakların değerlemesinde, yani şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında uygulanabilmektedir. Nitekim VUK'un 323 üncü maddesine göre şüpheli alacaklar için karşılık, değerleme gününün tasarruf değerine göre ayrılır.

4- Mukayyet Değer: Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Mukayyet değer ile değerlenecek iktisadi kıymetler:

- Alacaklar
- Kuruluş ve örgütlenme giderleri
- Peştamallıklar
- Aktif geçici hesap kıymetleri
- Borçlar
- Pasif geçici hesap kıymetleri
- Karşılıklar

5 - İtibari(Nominal) Değer: İtibari değer, iktisadi kıymetin üzerinde yazılı olan değeridir. Türk Lirası cinsinden kasa mevcudu itibari değerle değerlenir. Senetler ve bonolar için de kullanılır. Bir senetin üzerinde yazılı

6- Rayiç Bedel: Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Bu değerin tespitinde sadece işletme sahibinin satış esnasında iktisadi kıymet için isteyeceği tutarın değil, piyasada alıcı olan kişilerin de vereceği göz önünde bulundurulması gerekir. VUK mükerrer 290 ıncı maddesine göre, finansal kiralama işlemlerinde kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedel dikkate alınır.

7 - Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti: Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline göre sahip olacağı değerdir. VUK' un 267'inci maddesine göre emsal bedelin üç ayrı tespit usulü bulunmaktadır. Emsal bedel tespiti öncelikle birinci sıraya "Ortalama fiyat esasına" göre yapılacaktır. Bu esasa göre emsal bedel tespit edilemez ise ikinci sıradaki "Maliyet bedeli esasına" geçilecektir. İkinci sıraya göre de emsal bedel tespit edilemezse, emsal bedel üçüncü sıradaki "Takdir esasına" göre belirlenecektir.

8- Vergi Değeri: Vergi değeri, bina ve arazinin rayiç bedelidir.
Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Gibi Değerlenecek iktisadi Kıymetler: VUK 269 a göre iktisadi işletmelere dahil gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenir. Söz konusu madde hükmüne göre aşağıdaki iktisadi kıymetler de gayrimenkuller gibi (yani maliyet bedeli ile) değerlenir:

1- Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatları
2- Tesisat ve makineler
3- Gemiler ve diğer taşıtlar
4- Gayrimaddi haklar

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar: Gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma bedelinden başka aşağıda yazılı giderler de girer:

1- Makine ve tesisatta gömrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri
2- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tevsiyesinden mütevellit giderler.

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve özel tüketim vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbest bırakılmışlardır.

Not: Konusu taşımacılık, araç satışı, kiralaması vs konular olmayan işletmelerde binek oto alınması halinde söz konusu otonun KDV si de varlığın maliyet bedeline eklenir. Yani 391 den mahsup edilmez.


[/quote]

Kullanıcı avatarı
Zehra Doğan
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 5066
Kayıt: 30 Haz 2010, 12:21

24 Oca 2011, 13:24

teşekkürler akılda kalıcı bir kelime :)
NE SENDEN RÜKU ARTIK.. NE BENDEN KIYAM.. BUNDAN SONRA SELAMUN ALEYKÜM,ALEYKÜM SELAM

DÜNÜMDE OLMAYANLAR, YARINIM İÇİN AKIL VERMESİN ! ...
HAKKIMDA BİLGİNİZ YOKSA,FİKRİNİZ DE OLMASIN...

BETÜL_20
Altın Üye
Altın Üye
Mesajlar: 3769
Kayıt: 29 Eyl 2010, 11:56
Konum: DENİZLİ

24 Oca 2011, 21:45

[quote="zhrr"]
teşekkürler akılda kalıcı bir kelime :)
[/quote] ;) evet iyi bir çalışma olmuş teşekkürler....:)
HAYAT ÇATLAK BARDAKTAKİ SUYA BENZER....İÇSENDE TÜKENİR İÇMESENDE  !!!!!  BU YÜZDEN TAT ALMAYA BAK ÇÜNKÜ YAŞASANDA BİTECEK YAŞAMASANDA ..........!!!!!!!!

caracas
Yeni Üye
Yeni Üye
Mesajlar: 1
Kayıt: 24 Eki 2016, 00:27

24 Eki 2016, 00:30

Çok yararlı bir paylaşım olmuş. Özellikle nasıl akılda kalacak diye kara kara düşünenlere ciddi bir kolaylık olmuş. Emeğinize sağlık.

Cevapla

“Vergi Hukuku” sayfasına dön

  • Bilgi
  • Kimler çevrimiçi

    Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir